Skip to main content

BAMBOE EN ARCHITECTUUR

Overheden dragen bij aan een ecologisch duurzame en aantrekkelijke leefomgeving door het gebruik van vegetatie in openbare ruimtes. Door zijn speciale eigenschappen is er voor bamboe in stedelijke gebieden een groeiende interesse. Bamboe is een zeer sterke plant en bovendien kan bamboe extensief worden beheerd en is het daarom relatief goedkoop in het onderhoud, mits geïnvesteerd in een doordacht ontwerp en plantenselectie. Er is een uitgebreid assortiment bamboe verkrijgbaar waaronder ook een groot aantal polvormige soorten. We kunnen u adviseren welk type geschikt is voor uw project. Aspecten zoals zoutresistentie, hoogte, dichtheid en sociale veiligheid kunnen relevant zijn. Denk aan de abiotische omstandigheden en de toepassing, maar ook aan het beschikbare en vereiste beheer. Goed advies en een juiste keuze levert de grootste kans op succes.

Toegevoegde waarde van bamboe

Vanwege het groenblijvende karakter van bamboe, snelle groei, hoge LAI (Leaf Area Index) en hoge kwaliteit van de halm-vezels is bamboe interessant voor multifunctioneel gebruik in (stedelijke) groene ruimte omdat het bijdraagt ??aan een betere luchtkwaliteit, reductie van geluidsoverlast, verhoging van de retentie van regenwater en productie van waardevolle biologische grondstoffen. Bamboe kan ook worden gebruikt als crash-absorber in het verkeer. Sommige soorten kunnen zelfs dienen als alternatieve boomvegetatie. Bamboe wordt ook toegepast om het hele jaar door visuele hinder weg te nemen. Bamboe is hiermee aantrekkelijk als aanvulling op het gebruikelijke assortiment openbaar groen. Vanuit landschappelijk oogpunt is het mogelijk om bamboesoorten te gebruiken die het beeld geven van een (wintergroen) wilgenstruweel qua structuur en textuur.

Bamboe is een goede kandidaat als een multifunctionele vegetatie in de stedelijke omgeving van de toekomst. De optimale werking met betrekking tot de milieufuncties van bamboe met de juiste schaal van beplanting, dimensionering, structuuropbouw, maar ook soortkeuze, vereist onderhoud en integratie in beleid en management vraagt ervaring en vakmanschap. Het is daarom verstandig om een doordacht ontwerp te maken en begeleiding op projectniveau te organiseren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ecologische waarde

Bamboe biedt gelegenheid voor diverse broedvogels om te nestelen. De dichte halmstructuur maakt dat vogels veilig zijn voor predators vanaf de grond (katten) en vanuit de lucht (roofvogels). Het is immers nauwelijk mogelijk in een bamboe te klimmen of in te vliegen. Voor de insecteneters is er ook in vorstperioden voldoende voedsel (overwinterende insecten) te vinden tussen de halmen en strooisel van bamboe.

Landschappelijk beeld

Bamboe kent gelijkenis met de soortdiversiteit en vormenrijkheid van de inheemse wilg-achtigen (Salix)

Wortelbeheersing Bamboe

Het is van belang rekening te houden met de wortelgedrag van een aantal soorten. Met een bamboe rhizoombarrière (wortelbegrenzer, verkrijgbaar bij onze kwekerij) worden bamboevegetaties gemakkelijk op hun plaats gehouden. Ook sloten, greppels en dicht bosplantsoen zijn barrieres. Op plaatsen waar wortelstokken niet gewenst zijn en men geen extra inspanningen wil leveren voor het gebruik van wortelschermen, zijn de niet-woekerende (polvormige) soorten van het geslacht Fargesia de oplossing voor hoogtes tussen 1,5 - 4 meter. Tussen soorten met rhizomen bieden wij zowel lage bodembedekkende bamboes (10 - 150 cm) als hoog groeiende soorten (4 - 12 m).

Luchtkwaliteit

Bamboevegetaties met de juiste structuur en samenstelling dragen bij aan de vermindering van luchtvervuiling (fijnstof, NOx) naar omliggende woongebieden. Onderzoek heeft aangetoond dat reductie mogelijk is tussen 5 en 25%. De juiste bladstructuur maakt microturbulentie van de passerende luchtstroom mogelijk waardoor de fijne deeltjes kunnen worden afgevangen door het loof. De huidmondjes hebben een spanningsverschil ten opzichte van de omgeving waardoor de aerosolen op het blad worden gehouden. Tijdens een regenbui spoelen de afgevangen deeltjes weg met het overtollig water naar de grond. Bamboe heeft een relatief hoog aantal vierkante meters bladoppervlak per kubieke meter bladvolume (de zogenaamde Leaf Area Index, LAI). Vanwege het groenblijvende karakter van de plant is de LAI ook het hele jaar door redelijk stabiel. De vereiste breedte, hoogte en structuuropbouw van de bamboevegetatie langs wegen en straten is afhankelijk van de intensiteit van de lijnbron en de afstand tussen weg en bewoning. Soms is een combinatie van soorten het meest geschikt, met een goede lengteopbouw en voldoende structuurvariatie, al dan niet in combinatie met harde materialen.

Geluidsreductie

Een voldoende hoge en brede beplanting met bamboe draagt bij aan het reduceren van hinderlijk omgevingsgeluid, zoals een autoweg. Belangrijk is om de beplanting zo dicht mogelijk bij de bron te plaatsen. De beplantings is in staat om tot 10 dB(A) te reduceren. Daarnaast ‘produceert’ bamboe bij wind een natuurlijk bladruisen wat over het algemeen als een prettig achtergrondgeluid wordt ervaren en daarmee ook hinderlijke achtergrondgeluiden kan masceren. Soms is een combinatie met harde materialen of een grondwal aan te raden.

Milieufuncties: biomassa, CO2, zuurstof en bodemzuivering door bamboe

Omdat bamboe een zeer snelgroeiende, groenblijvende plant is, heeft het een grotere CO2-absorptiecapaciteit vergeleken met traditionele bladverliezende vegetaties. Zo is de biomassaproductie (= de hoeveelheid droge stof geproduceerd door de plant van wortelstokken, wortels, halmen en bladeren) ook veel groter. Bamboe kan tot 35% meer zuurstof produceren in vergelijking met bomen. Op gunstige locaties in China heeft men tot 12 ton CO2-fixatie per hectare per jaar gemeten, vastgelegd door bamboe. Bamboevegetaties leveren oogstbare producten in de vorm van bamboestokken en voedzame nieuwe scheuten in de lente. Maar misschien nog wel belangrijker is het oogsten van bamboevezels ten behoeve van veel hi-tech toepassingen. De jaarlijkse toename van biomassa van bamboe is 10-30% per seizoen, dus een veel grotere producent van houtachtige grondstoffen dan de jaarlijkse groei van 2-5% in het geval van bomen. Snelgroeiende bamboe kan ook bodemverontreinigende stoffen van de bovenste laag opnemen in het plantsysteem. Dit kan een goedkope manier zijn om een vervuilde grond te laten voldoen aan de wettelijke norm. Voor de productie van bamboehalmen voor bio-based grondstoffen worden de sterkste, hoogst productieve soorten geselecteerd voor ons klimaat. We zijn actief bezig met adviseren, leveren en implementeren van projecten op dit gebied. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Waterbeheer

Vanwege de intensivering van regenperioden als gevolg van klimaatverandering, is het (overheids) beleid om regenwater te vangen en te infiltreren daar waar het valt. Bamboe kan een belangrijke rol spelen bij dit aspect. In stedelijke gebieden kunnen 'droge' wadi’s (beeklopen) of lichte terreindepressies worden beplant met bamboe om afstromend water op te vangen. Bamboe geplant op hellingen en dijklichamen voorkomt erosie omdat de bovenste grond op zijn plaats wordt gehouden door het sterke wortelstelsel. Hierdoor blijft de waterbestendige functie van het dijklichaam of talud behouden.

Recreatie

Bamboe past goed in recreatiegebieden waar de bovenstaande functies kunnen worden gecombineerd. In stadsparken geeft bamboe snel een andere sfeer, meer privacy en een groenblijvende achtergrond met zitjes en speelplekken. Bamboebosjes die worden gebruikt als speelgroen nodigen uit tot natuurlijke speelgedrag van kinderen.